Úřední deska

Oznámení o konání OZ

OZNÁMENÍ

Dne 4.3. 2022 v 19.00. hod. se koná schůze obecního zastupitelstva obce Vlksice

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Vlksicích.

1) kontrola usnesení

2) rozpočtová opatření

3) žádost koupě pozemku

4) Vydání č. 2 ÚP Vlksice

5) různé

6) usnesení

závěr

starosta obce

Vyvěšeno : 24.2. 2022