Úřední deska
Oznámení o konání OZ
SOM návrh střednědobý výhled rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2021
SORP Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého rozpočtového výhledu na období 2022 - 2023
Oznámení o zveřejnění SORP 9/2020
Oznámení o zveřejnění -SOM RZ 7/2020
Oznámení o zveřejnění SORP
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 2020 ze dne 1. října 2020.pdf
Oznámení o zveřejnění -SOM
Oznámení o zveřejnění SORP 7/2020
Oznámení o zveřejnění SORP 5/2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Oznámení o zveřejnění SOM RZ 5/2020
Oznámení o zveřejnění SOM Závěrečný účet
Oznámení o zveřejnění SOM RZ 4/2020
Oznámení o zveřejnění SORP 3/2020
Oznámení o zveřejnění SOM RZ 3/20
Krajská pomoc zranitelným
Oznámení o zveřejnění SORP RZ 2
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Opatření obecné povahy
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Oznámení o zveřejnění 2020 SOM 1/2020
Oznámení o zveřejnění - obce SOM schválený rozpočet 2020
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
sdělení k zveřejnění NIV
Úřední deska - archiv změn