Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Vyhláška o místních poplatcích 1/2011