Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM 11/2022
Oznámení o zveřejnění 2022 SORP RO 9/2022
Oznámení o zveřejnění SORP 8/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM 10/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM 9/2022
Oznámení o zveřejnění SOM 8/2022
Oznámení o zveřejnění 2022 SORP 7/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM schválený závěrečný účet
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 6/2022
Žádost o zveřejnění Oznámení na úřední desce SORP
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění SORP 4/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění SORP 3/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2022 SORP RZ 2/2022
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí písecka
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - SOM
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2022
Odpady 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
OZNÁMENÍ Územní studie krajiny JčK
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
PTAČÍ CHŘIPKA
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Krajská pomoc zranitelným
Opatření obecné povahy
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
sdělení k zveřejnění NIV
Úřední deska - archiv změn