Úřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace
Oznámení záměru odprodej pozemku
Vlksice - Dopravní automobil - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2024 konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Informace dle zákona106/1999 Sb. - Rozhodnutí KÚ
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kontakty - 15.8.2023
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Informace dle zákona č. 106/1999S., - kontakty
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci - myslivecké sdružení
106/1999 Sb., Rozhodnutí Krajský úřad
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
Program rozvoje obce Vlksice na období let 2023-2029
Informace dle zákona 106/1999 Sb. - smrk
Informace dle zákona 106/1999 Sb., kulturní akce
Informace dle zákona 106/1999 Sb., Potvrzení o existenci stavby
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Vlksice dne 28.04.2023
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.,
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., doplnění informace - kulturní akce
Informace dle zákona 106/1999 Sb.,
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Volby prezidenta republiky - II. kolo
Poskytnutí informace - zákon č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Volby prezidenta republiky oznámení termínu voleb
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) nedostatečně identifikovaní vlastníci
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2022
Odpady 2022
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
OZNÁMENÍ Územní studie krajiny JčK
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
PTAČÍ CHŘIPKA
Krajská pomoc zranitelným
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřední deska - archiv změn