Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Oznámení zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Vlksice
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Vlksice
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Vlksice
Oznámení o zveřejnění SORP 8/2021
Seznam politických stran a jejich zmocněnců
Oznámení o zveřejnění 2021 SORP 7/2021
Územní plán č. 2 Obec Nadějkov
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 7/2021
Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o zveřejnění SORP Závěrečný účet
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 6/2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění SORP 4/2021
Oznámení o zveřejnění SORP 3/2021
Oznámení o zveřejnění SOM 4/2021
Oznámení o zveřejnění SOM 3/2021
Oznámení o zveřejnění SORP
Rozpočtová změna 2 SOM
Rozpočtová změna 1 SOM
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění 2021 SORP
PTAČÍ CHŘIPKA
Oznámení o zveřejnění SORP - schválený rozpočet 2021
Oznámení o zveřejnění -SOM Schválený rozpočet
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Krajská pomoc zranitelným
Opatření obecné povahy
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
sdělení k zveřejnění NIV
Úřední deska - archiv změn