Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Milevska za rok 2021
Oznámení o zveřejnění SORP 4/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí regionu Písecko za rok 2021
Oznámení o zveřejnění SORP 3/2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění 2022 SORP RZ 2/2022
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oslovení obcí na základě spolupráce s MPSV ve věci řešení situace nereagujících zákazníků DPI
Oznámení o konání OZ
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí písecka
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění - SOM
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2022
Odpady 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
OZNÁMENÍ Územní studie krajiny JčK
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Oznámení o zveřejnění SORP Závěrečný účet
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
PTAČÍ CHŘIPKA
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Krajská pomoc zranitelným
Opatření obecné povahy
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
sdělení k zveřejnění NIV
Úřední deska - archiv změn