Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky
Záměr prodat nemovitý majetek
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOM na roky 2023-2025
Návrhu rozpočtu SOM na rok 2022
Oznámení o zveřejnění SORP 10/2021
Návrh rozpočtu obce Vlksice na rok 2022
Obecně závazná vyhláška obce Vlksice č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška obce Vlksice č. 2/2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění 2021 SORP 9/2021
OZNÁMENÍ Územní studie krajiny JčK
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Oznámení o zveřejnění SORP 8/2021
Oznámení o zveřejnění 2021 SORP 7/2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 7/2021
Oznámení o zveřejnění SORP Závěrečný účet
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 6/2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska
Oznámení o zveřejnění SORP 4/2021
Oznámení o zveřejnění SORP 3/2021
Oznámení o zveřejnění SOM 4/2021
Oznámení o zveřejnění SOM 3/2021
Oznámení o zveřejnění SORP
Rozpočtová změna 2 SOM
Rozpočtová změna 1 SOM
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Oznámení o zveřejnění 2021 SORP
PTAČÍ CHŘIPKA
Oznámení o zveřejnění SORP - schválený rozpočet 2021
Oznámení o zveřejnění -SOM Schválený rozpočet
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Krajská pomoc zranitelným
Opatření obecné povahy
Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19
Nakládání s odpady COVID - 19
Nařízení hejtmanky č. 1 k zajišťování zdravotních služeb
aktualizace nabídky pomoci verze 2
Sociální služby Města Milevska
O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19
informace MPSV
Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) oznámení
Odstranění a ořez dřevin E-ON
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
právník a psycholog v Milísku
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
sdělení k zveřejnění NIV
Úřední deska - archiv změn