Svoz komunálního odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

V sobotu 12.10. 2019 od 08.00 do 10.00 hodin se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu u obecního úřadu ve Vlksicích.

Jedna se o nábytek, sedací soupravy, matrace, koberce, lina, vyřazené oblečení, apod.

Sběr nebezpečných odpadů

Barvy
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Olejové filtry
Brzdové kapaliny
Mazací tuky
Vyřazené léky
Pesticidy
Znečištěné obaly

Jednotlivé nebezpečné odpady musí být v uzavřených nádobách. Mezi sebou nemíchat.


Zpětný odběr – ledničky, mrazáky, televize, radiopřijímače, myčky, pračky, zářivky, drobné domácí elektrospotřebiče,
baterie a akumulátory

Odpady z azbestu (eternit apod.) a pneu do svozu nepatří !