Povinná publicita

Obnova rybníka Dobřemilice

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství schválilo Obci Vlksice ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace

v roce 2017

z Programu podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve výši 794.000,-Kč

na Obnovu rybníka Dobřemilice

 

Obec Vlksice tímto děkuje Ministerstvu zemědělství za poskytnutou podporu

 

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

Jihočeský kraj - publicita 2023

Logo Jihočeský kraj

Jihočeský kraj schválil Obci Vlksice ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace :

v roce 2023

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 216.000,- Kč na realizaci projektu „Oprava obecního úřadu a knihovny"

     

Obec Vlksice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedenou akci.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)

 

 

Jihočeský kraj

Logo Jihočeský kraj

Jihočeský kraj schválil Obci Vlksice ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace :

v roce 2021

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 270 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava komunikace"

 

Obec Vlksice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedenou akci.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)