Povinná publicita

Jihočeský kraj

Logo Jihočeský kraj

Jihočeský kraj schválil Obci Vlksice ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace :

v roce 2021

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 270 000,- Kč na realizaci projektu „Oprava komunikace"

 

Obec Vlksice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedenou akci.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)