Povinná publicita

Jihočeský kraj

Logo Jihočeský kraj

Jihočeský kraj schválil Obci Vlksice ze svého rozpočtu poskytnutí této dotace :

v roce 2020

  • z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu „Opravu MK na parc. č. 1316/1 a 1282/1 v k.ú. Vlksice.

 

Obec Vlksice tímto děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu na výše uvedenou akci.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)