Úřední deska

O P A T Ř E N Í Z D Ů V O D U C O V I D - 19

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika

Milevsko s.r.o nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.

Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky.

 

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanici na tel. 387 712 130, 387 712 160,

387 712 812.

V Milevsku, 15.3.2020

Ing. Luboš Mráz, jednatel