Úřední deska

Odpady 2022

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost Obecně závazná vyhláška obce Vlksice č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Od 1. ledna 2022 došlo k navýšení sazby místního poplatku z výše uvedené Obecně závazné vyhlášky za obecní systém odpadového hospodářství

v Obci Vlksice na 400,- Kč za kalendářní rok.


Vladimír Koutník

starosta obce


Vlksice dne 1.1.2022


V roce 2022

Svoz směsného komunálního odpadu: 1x za 14 dnů lichý týden ve středu !