Úřední deska

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 

O Z N Á M E N Í

 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

 

V sobotu 16.10. 2021 od 08.00 do 10.00 hodin

 

bude přistaven kontejner u obecního úřadu ve Vlksicích.

 

Jedna se o nábytek, sedací soupravy, matrace, koberce, lina, vyřazené oblečení, apod.

 

Použité rostlinné oleje v uzavřených nádobách

 

Sběr nebezpečných odpadů

 

Barvy
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

Olejové filtry

Brzdové kapaliny
Mazací tuky

Vyřazené léky
Pesticidy

Znečištěné obaly

 

Jednotlivé nebezpečné odpady musí být v uzavřených nádobách. Mezi sebou nemíchat.

 

Zpětný odběr – ledničky, mrazáky, televize, radiopřijímače, myčky, pračky, zářivky, drobné domácí elektrospotřebiče,

baterie a akumulátory

 

Odpady z azbestu (eternit apod.) a pneu do svozu nepatří !