Úřední deska

Sociální služby Města Milevska

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ, OBĚDŮ PRO LIDI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ OD HYGIENICKÉ STANICE

Nabízíme možnost bezkontaktního dodání obědů a nákupů v ORP Milevsko. Tato nabídka je určena občanům s nařízenou karanténou, tzn. pro lidi nakažené koronavirem COVID-19, pro lidi navrátivší se ze zahraničí, vykazující příznaky onemocnění, nebo byli v kontaktu s nakaženu osobou. Tato nabídka je platná do 24.3.2020.

Pokyny k objednání:

Objednání den předem do 11:00 hod., a to pouze telefonicky na tel. čísle: 702 133 122

Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Cena nákupu max. do výše 500,- Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků.

Nákupy budou prováděny pouze v obchodech Penny a Albert Milevsko.

Obědy budou zajištěny pouze z kuchyně ze Střední odborné školy a učiliště Milevsko

Platby za nákup a obědy + platba za dopravu budou vyúčtovávány po ukončení karantény.

Bezkontaktní předání – nákup, oběd bude ponechán za dveřmi, bude zaslána SMS zpráva o doručení, požadujeme zaslat SMS o doručení.

V případě, že nebude nařízena karanténa, bude nákup a dovoz oběda předán oproti finanční hotovosti.

D alší dotazy budou zodpovězeny na telefonním čísle 702 133 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  logo Sociálních služeb Města Milevska